Menu portálu
 
Anketa
Organizujete si na vaší škole sami semináře?

Napište nám! 
Databáze dodavatelů

hledání firem:
 

Základy výživy pro stravovací provozy – kniha, o které se hovoří
6.3.2014, Pavel Ludvík

Na začátku února 2014 se do prodeje dostala kniha Základy výživy pro stravovací provozy. Je určena pro všechna zařízení, kde se připravují hromadně jídla, zejména však pro školní jídelny. Obsahuje přehledně hlavní zásady výživy člověka a náměty k jejich praktickému naplňování. Zaměřuje se převážně na děti, pozornost však věnuje i dalším skupinám strávníků, jako např. dospívajícím, seniorům a mladým sportujícím strávníkům, zabývá se i stravováním nemocných. Důležité je, že přináší praktická doporučení pro realizaci správné výživy ve školních jídelnách.

Na začátku února 2014 se do prodeje dostala kniha Základy výživy pro stravovací provozy. Je určena pro všechna zařízení, kde se připravují hromadně jídla, zejména však pro školní jídelny. Obsahuje přehledně hlavní zásady výživy člověka a náměty k jejich praktickému naplňování. Zaměřuje se převážně na děti, pozornost však věnuje i dalším skupinám strávníků, jako např. dospívajícím, seniorům a mladým sportujícím strávníkům, zabývá se i stravováním nemocných. Důležité je, že přináší praktická doporučení pro realizaci správné výživy ve školních jídelnách.

O výživě pro školní jídelny

Řada dosavadních příruček o výživě se věnuje tématu velmi obecně a odborně, nepřihlíží ke specifikům školního stravování. Některé příručky o výživě podléhají módním trendům, které jsou nekriticky povyšovány nad současné vědecké poznání. Snahou realizačního týmu bylo vytvořit věcnou a střízlivou učebnici výživy, vycházející z aktuálních vědeckých poznatků, která však nezavírá oči před kritickými soudy současného stavu a alternativními názory.

Forma knihy je specificky zaměřena na pracovníky ve školním stravování. Projevuje se to nejen v rozsahu informací, rozumné odbornosti textu, omezení odborných termínů a řadě příkladů přímo z praxe školních jídelen. Zajímavostí je i to, že obsah knihy byl již při jejím vzniku průběžně konzultován s lidmi ze školního stravování a že závěrečné znění textu prošlo rozsáhlým připomínkovým řízením, do něhož byly zapojeny i školní jídelny.

Ke kladům knihy patří, že reaguje na změny, k nimž ve školním stravování došlo (např. stravování seniorů a nemocných), věnuje se okrajovým, ale rovněž významným skupinám strávníků (dietní stravování, sportující) a zabývá se i módními trendy ve výživě.

Distanční učebnice

Kniha má formu distanční učebnice. Každá kapitola obsahuje studijní cíl, učební text, řadu cvičení, námětů k přemýšlení, úkolů a souhrn dané kapitoly. Užitečný je i závěrečný klíč, který pomůže čtenáři ověřit správnost řešení svých úkolů. Širší pravý volný okraj stránek je určen pro psaní poznámek, které pomohou čtenáři, aby lépe porozuměl obsahu.

Takto koncipovaná kniha má za úkol v maximální možné míře pomoci čtenáři, aby lépe vstřebal všechny informace. Kniha tedy je určena jak pro běžné čtení, tak pro řízené samostudium a pro použití ve výuce ve školách.

Použití ve výuce ve školách

V mnoha základních školách se dnes děti v rámci výchovy ke zdraví dozvídají o zásadách zdravého stravování. V těchto předmětech se rozebírají i školní obědy, výživová pyramida a spotřební koš. Děti si zkouší sestavit vlastní jídelní lístek pro školní jídelnu a vidí, že to není tak snadné. Pro vyučující chybí k tomuto tématu vhodná literatura. Podobná situace je na odborných středních školách, kde je problém vzhledem k většímu rozsahu i hlubší odbornosti ještě větší.

Ač kniha Základy výživy pro stravovací provozy nebyla zamýšlena jako učebnice pro základní nebo střední školy, mohla by být vhodnou literaturou alespoň pro pedagogy. Množství příkladů a srozumitelnost jejího jazyka ji k tomu předurčují.

Obsah učebnice

Po úvodním výkladu pojmů následuje kapitola Základní složky potravy, v níž se čtenář seznámí se sacharidy, tuky, bílkovinami, ale také vitamíny, vlákninou a dalším složkami potravy.

V následující kapitole jsou rozebrány zásady správné výživy, skladba stravy, pitný režim i vliv technologické přípravy pokrmů na kvalitu výživy.

Kapitola Výživa vybraných populačních skupin se věnuje specifickým aspektům výživy dětí, dospívajících, seniorů, sportujících dětí a adolescentů. Zvláštní pozornost je věnována výživě obézních dětí.

Samostatná část knihy pojednává o poruchách příjmu potravy, jako např. mentální anorexie nebo bulimie.

Kapitola Alternativní způsoby stravování přináší informace o nových trendech ve stravování, jakými jsou například vegetariánství nebo makrobiotika a přináší návody, jak je možno prvky těchto trendů v případě potřeby uplatnit ve školním stravování.

Rozsáhlá část knihy je věnována zvláštnostem školního stravování. Čtenáři v ní najdou výklad k jednotlivým skupinám potravin, k jejich významu a uplatnění ve školním stravování, dále vysvětlení doporučené pestrosti stravy a praktické a detailní návody k sestavování jídelního lístku. Zvláštní kapitola je věnována výživovým normám (spotřební koš), obsahuje praktické doporučení a návody.

Poslední kapitola knihy je věnována dietnímu stravování, zejména ve vztahu k nemocem jako je celiakie, diabetes, potravinové alergie a intolerance.

Autorky knihy

Autorkami jsou Mgr. Jana Petrová a Mgr. Sylva Šmídová. Jana Petrová pracuje jako nutriční terapeutka v nemocnici v Litomyšli, kromě toho pomáhá se sestavováním jídelních lístků v domovech pro seniory a věnuje se poradenství při snižování nadváhy. Sylva Šmídová pracuje ve Státním zdravotním ústavu v Brně, kde se věnuje oblasti prevence a podpory zdraví. Kromě toho vykonává i poradenství v oblasti stravovacích návyků a zdravého životního stylu.

Obě autorky jsou členkami odborné skupiny portálu Jídelny.cz, která hodnotí jídelní lístky školních jídelen. Své odborné znalosti si rozšiřují doktorandským studiem na Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, nepominutelná je rovněž jejich autorská a přednášková činnost.

 

Kniha má 300 stran a stojí 350 Kč. Je již nyní k dostání v sekci Objednejte si  na portálu Jídelny.cz. V knihovnách škol a školních jídelen se bude vyjímat velice dobře.

Ing. Pavel Ludvík, redakce portálu

Hodnocení článku
  
1 2 3 4 5


Diskuse k článku

k tomuto článku nejsou zatím žádné reakce...

Vypsat příspěvky    Přidat příspěvek


Reklama
Reklama
Dnes
pátek 15.prosince 2017
svátek slaví Radana a Radan,
zítra Albína

Nejste přihlášen(a).
Přihlášení / Registrace
hledání:
 


Všechna práva vyhrazena (c) 2017 Ředitel školy.cz, tým portálu, info@reditelskoly.cz. ISSN 1805-5168.